• Waarom Pearson?

  Hand_orangeWe zijn een uitgever met een langdurige ervaring in het uitgeven van Engelstalige publicaties.

  Wij staan garant voor:

  • Aantrekkelijk lesmateriaal van hoge kwaliteit.
  • Communicatieve benadering – leren door de taal te gebruiken.
  • Zelfstandig leerklimaat: zelfevaluatie met MyEnglishLab.
  • Voorbereiding op vaardigheden van de 21st​e ​eeuw, zoals kritisch en analytisch denken.
  • Unieke ondersteuning voor leerkrachten en ​p​ersoonlijke aanpak.
 • Pearson voor Vlaanderen

  Hand_blackOnze methodologie is geschikt voor de leerplannen.

  Ons educatief materiaal:

  • Sluit aan op de leefwereld van de doelgroep.
  • Is gelinkt aan de ERK-niveaus.
  • Heeft een uitgebreid onderdeel grammatica.
  • Ontwikkelt alle vaardigheden.
  • Is motiverend en uitdagend.
  • Leert meer dan alleen Engels aan.
  • Is communicatief en functioneel.
  • Leert omgaan met informatie.
 • Onze methoden

  W​ij vinden dat elk onderwijsniveau recht heeft op zijn eigen, passende lesmethode…lees meer

  Eindtermen

  Pearson-methoden voldoen aan de eisen van de nieuwe leerplannen. Het lesmateriaal bevat authentieke en veelzijdige teksten met een gevarieerd aanbod van opdrachten…lees meer

  Helpdesk

  H​ebt u hulp ​n​odig met MyEnglishLab of andere digitale producten? Contacteer onze helpdesk:
  – 027 006934
  w​ww.pearsoneltsupport.com
  online formulier